Exponáty

Exponáty jsou rozděleny do tří tematických bloků – Blok 1: Autor; Blok 2: Čtenář, divák, posluchač, Blok 3: Literární vědec. Výstava se věnuje životě a tvorbě Fráni Šrámka, vztahu básníka k rodnému městu a literárním směrům souvisejícím s tímto spisovatelem.

Osoba Fráni Šrámka je zasazena do širšího literárního i dobového kontextu a vzniká tak úplnější obraz spisovatele na pozadí českých, světových společensko-kulturních i politických událostí. Na výstavě najdete komiks, fotografie, 3D exponáty, video, audionstalace a další. Autorkou vizuální stránky a komiksových instalací je komiksová kreslířka TOY_BOX

Pravidelné návštěvníky může zajímat, čím je výstava doplněna, uvidí známé instalace v novém kontextu. Exponáty z bloku Literární vědec doplní a rozšíří jejich znalosti. Doprovodné programy jsou zacíleny na žáky druhého stupně základních škol a na středoškolské studenty, protože podstatnou skupinou návštěvníků muzea jsou organizované školní exkurze. Součástí informační brožurky k výstavě je pracovní list s otázkami a tvůrčími úkoly – mladší návštěvníci odpovědi naleznou na výstavě, starší a informovanější mohou otestovat své dosavadní znalosti.