Workshopy

V návaznosti na soutěže proběhlo sedm workshopů, v nichž žáci ZŠ Sobotka a studenti Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích získali informace, znalosti a dovednosti jak začít psát a jak natáčet filmy.
Na stránce SCRIBD.COM najdete příspěvky z literárních soutěží.

Zatím neplánujeme organizaci dalších workshopů - tato stránka má poskytnout informace těm, kteří se z realizačních důvodů nemohli zúčastnit. Uvažujeme však o dalších zajímavých akcích a velmi oceníme vaše náměty, co byste chtěli v muzeu zažít. Pište je na [email protected]

Informace z literárních workshopů

1. Beseda a workshop s mladým spisovatelem

Během první půl hodiny laureát Magnesii Litery 2012 za prózu Marek Šindelka představil svoje dílo, mluvil o práci spisovatele, o své inspiraci, zdrojích, o autorech, kteří ho ovlivnili, o tom, jak je důležité číst, jaký je rozdíl mezi scénáristou a psaním krásné literatury, jak je možné začít psát a kudy vedla jeho cesta k úspěšnému vydání první knihy. Struktura besedy měla jen rámcové obrysy a vyvíjela se podle dotazů studentů.

Tvůrčí úkol: Studenti dostali jako zadání úryvek z románu Chyba a jejich úkolem bylo dopsat příběh jedné z postav nebo případně dotvořit jejich společnou cestu. Studenti měli na paměti hlavní poučku: snažit se vytvořit dramatickou záplatku, která čtenáře zaujme a vytvoří oblouk fungujícího příběhu. Studenti psali po skupinách. V jednom z jejich příběhu se Nina žijící jen s do sebe zahleděnou, uplakanou a nefunkční matkou zapletla s drogami; jiní napsali válečné drama plné zvratů a emocí. Důležitým bodem programu byla i prezentace studentů vytvořených výtvorů a zpětná vazba, kterou jim Marek poskytl.


Marek Sindelka

2. Literární žánry v prostředí internetu

Cílem druhého setkání nebylo nahradit workshopem výuku literatury a věnovat se podrobně různým typům literárních žánrů, ale ukázat, jak je možné začít psát, aniž bychom se rovnou chtěli stát „opravdovými“ spisovateli. Společně se studenty jsme vydefinovali základní žánry – epiku, lyriku, drama – a snažili se přijít na to, proč vlastně literární žánry máme. Poté jsme si představili tři možnosti jak v dnešní době prezentovat svoje dílo – tvorba školního časopisu, tvorba webové stránky a založení blogu. Zaměřili jsme se na blog, který byl obsahem tvůrčího úkolu (vysvětlili jsme si, jaká jsou typická témata blogu, jak jednoduchá je jeho správa a jak získat a budovat své pravidelné čtenáře).

Tvůrčí úkol: Úkolem studentů bylo opět ve skupinách, jeden chlapec však pracoval sám, vymyslet název a téma blogu, definovat cílovou skupinu a napsat jeden (ne první) příspěvek. Vzniklo několik nápadů a textů, které odrážely zájmy studentů a ukázaly mnohotvárnost a různorodost možností, které blogy skýtají. Jeden blog byl kuchařský; druhý se věnoval volejbalu a byl určen začátečníkům; dva chlapci opravdu přímo během workshopu založili blog o počítačové hře World of tanks a dále jej spravují; chlapec pracující sám napsal první z řady fantasy povídek o dvou nepozemských bytostech; jiná skupina psala blog ze života teenagera, jejichž příspěvek se týkal vztahu mladých a starších občanů v městské hromadné dopravě; další skupina napsala velmi svižný a vtipný článek o rande naslepo. Nejvíce mě však zaujal nápad založit blog o dění ve škole, ve kterém by se reflektovaly školní nespravedlnosti a který by obsahoval nápady na změnu vycházející z řad studentů – jednalo se o jediný projekt, který byl opravdu velmi vážný a aktivistický.


Komiksovy workshop

3. Komiks a literatura

Třetí setkání vedl opět Marek Šindelka, především díky jeho zkušenosti s převedením románu Chyba do komiksové podoby. V první půlhodině nejprve představil různé druhy komiksů (komiksové stripy, grafický román, superhrdninský komiks, komiks s vážným námětem atd.). Debata se dostala až k angažovanému street artu, všudypřítomnosti komiksu (média, projekt Umění v metru apod.) a zfilmovaným komiksovým dílům, vyprávěl o tvorbě komiksové Chyby a přirovnával práci na této knize spíše k tvorbě filmu (pracovali v týmu, v němž každý měl svou roli). Studenti velmi živě reagovali, bylo vidět, že se jich téma dotýká a zajímavý byl především přesah diskuze do street artu.

Tvůrčí úkol: Při přípravě tvůrčího úkolu jsme chtěli eliminovat případný strach a ostych z kreslení, které je nedílnou a nepostradatelnou součástí tvorby komiksu. Proto jsme využili knihy českého komiksového kreslíře Nikkarina 130: hodní, zlí a oškliví a vybrali 8 stránek z knihy, protože obsahovaly velmi málo textu a byly díky tomu nejméně „návodné“, zároveň byly obrázky čitelné a srozumitelné. Skupiny měly k dispozici nůžky, lepidlo a velké papíry formátu A3 – měly vystříhat potřebná políčka, sestavit z nich příběh, doplnit ho o komiksové bubliny či jiné popisky nebo případně příběh domalovat dle potřeby. Na tuto práci potřebovali studenti více času, než při úkolech v minulých dvou setkáních. Bylo velmi zajímavé, že intuitivně užili zavedené, oblíbené a fungující vyprávěcí postupy – v jednom z výsledných komiksů se objevila retrospektiva, v jedné příběh v příběhu a v dalších dvou se pracovalo s motivem a tématem snu. Atmosféru workshopu vám příblíží fotoalbum.


Komiksovy workshop

Informace z filmových workshopů

Každý workshop začal krátkou přednáškou, která poskytla účastníkům teoretické znalosti. Informace posléze zúročily v praktické části hodiny. V prvním setkání jsme se zaměřili na filmové žánry a v hraných scénkách se skupinky snažily vystihnout typické prvky žánru. V druhém setkání žáci ZŠ Sobotka vymýšleli dramatický příběh pro konkrétní postavy - vznikly velice povedené příběhy mladých lidí, kteří se potýkají s každodenními problémy (nadváhou, příliš zaměstnanou matkou, zraněním či pýchou). V příštím setkání jsme konečně vzali do rukou kamery a natočili reportáž o Sobotce a rozhovor básníka a jeho ženy Milky, ve kterém hrál hlavní roli životopisný komiks. V posledním setkání jsme natočený materiál sestříhali.

1. Filmové žánry

Proč máme filmové žánry? Pomůže nám charakteristika žánrů při tvorbě příběhu? Jaké jsou rozdíly mezi dramatem, komedií a dokumentem? Odpovědi naleznete v prezentaci "Filmové žánry" na SlideShare.


Záznam 1. přednášky "Filmové žánry" from Muzeum Frani Sramka on Vimeo.

2. Výběr filmového tématu, práce s námětem a tvorba příběhu

K čemu slouží filmový scénář? Jaký je rozdíl mezi literárním a technickým scénářem? Jak vystavět příběh, který bude fungovat? Odpovědi naleznete v prezentaci "Filmový scénář" na SlideShare. Muzeum není jen tichý prostor - během druhého workshopu to v něm pěkně žilo a tvořilo přímo na básníkově stole. Podívejte se na fotografie z opravdu vydařeného setkání!


3. Práce s kamerou

Jaké funkce má kamera? Proč nepoužívat zoom? Co je záběr a jaké má vlastnosti? Odpovědi naleznete v prezentaci "Práce s kamerou" na SlideShare.


Záznam 3. přednášky "Práce s kamerou" from Muzeum Frani Sramka on Vimeo.

4. Filmový střih

Proč filmy stříháme? Lze spojit jakékoli dva záběry? Proč dodržovat osvědčená střihová pravidla? Odpovědi naleznete v prezentaci "Filmový střih" na SlideShare. Atmosféru posledního setkání, ve kterém jsme stříhali natočený materiál, vám přiblíží soubor fotografií. Kvůli mrazu jsme poslední setkání uskutečnili v budově ZŠ Sobotka. Výsledkem workshopů je krátká reportáž o Sobotce. Doufáme, že se vám bude líbit!


Záznam 4. přednášky "Filmový střih" from Muzeum Frani Sramka on Vimeo.